JJPAV Farm

O ovcích

Historie ovcí na naší farmě se začala psát kolem roku 2009, kdy jsme si, jako mnoho lidí, pořídili svoje první dvě ovce – jako „živou sekačku“. Následně se stádo pozvolna rozrůstalo. Hlavní zlom ale přišel v roce 2015, kdy k nám na farmu přišla naše první pracovní border kolie. Tím začala narůstat potřeba ovcí pro její trénink a stádo se zvětšovalo.

Začátkem roku jsme importovali 55 ovcí plemene maďarská cápová ovce – racka přímo z Maďarska. Hlavním účelem pořízení ovcí byla možnost pořádat závody ovčáckých psů, a také jejich využití pro tréninky.

V dnešní době u nás tedy můžete potkat jak ovce smíšeného plemene s masnou užitkovostí, tak čistokrevné racky.

Psi Farma Aktuality Kontakt +420 777 600 573