JJPAV Farm

Info o nás

Na počátcích naší farmy stál můj otec Jiří, který několik let po převratu začal hospodařit na pozemcích, které mu byly vráceny. Věnoval se pastevnímu chovu skotu charolais a částečně i rostlinné výrobě.

Kolem roku 2015 se rozhodl s hospodařením skončit. Dobytek prodal, ale pozemky v našem majetku zůstaly. V té době nám na farmě zůstalo pouze 10 ovcí a jejich počty pozvolna rostly z důvodu tréninku ovčáckých psů, se kterým jsem v této době začínal. O tři roky později přišel hlavní zvrat v historii naší farmy, kdy jsem se rozhodl, že se zemědělství začnu více věnovat. Ovcí bylo najednou okolo 100 a na farmu se vrátil i hovězí dobytek.

V současné době hospodaříme na necelých 80 hektarech v okolí obce Pavlínov. Většina těchto pozemků jsou travní porosty, tudíž se stále věnujeme především živočišné výrobě, a to chovu skotu a ovcí. Chov všech těchto zvířat probíhá prozatím pastevním způsobem. Ovce využíváme k výpasu méně přístupných, svažitých či zarostlých pozemků. Náš dobytek má vyčleněných několik pastvin, jež střídáme takzvaným „oplůtkovým systémem“. Zbytek našich luk slouží především k získávání sena a senáží pro naše zvířata.

Rádi bychom také lidem ukázali, že lze stále hospodařit poctivě, tradičně a s ohledem na přírodu. Bude nám proto potěšením, pokud novinky z našeho života na farmě budete sledovat na našem instagramu, facebookové stránce, či se nás rozhodnete navštívit osobně.

Psi Farma Aktuality Kontakt +420 777 600 573